• Reklamační řád

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy GLOBALTEK GROUP, s.r.o.(dále jen VOP). Objednáním zboží z tohoto internetového obchodu zákazník zároveň prohlašuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil, rozumí mu a souhlasí s ním bez jakýchkoli výhrad.

Převzetím zboží spotřebitelem se rozumí okamžik převzetí od prodávajícího resp. od dopravce. Převzetím zboží podnikatelem se rozumí předání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce slouží daňový doklad vystavený prodávajícím. Na tomto dokladu budou uvedeny všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky. Pokud je to vzhledem k charakteru zakoupeného zboží potřeba, vystaví prodávající záruční list obsahující specifikaci rozsahu záruky, podmínky a dobu platnosti.

II. Délka záruky

Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží viz čl. I. tohoto reklamačního řádu.

1) Je-li kupujícím spotřebitel dle definice VOP, je zákonná záruční doba 24 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna 
v záruční době.

2) Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel dle definice VOP, je zákonná doba stanovena na 12 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.

** Uvedená záruční doba však neplatí pro zboží spotřebního charakteru, které podléhá opotřebení následkem užívání výrobku k účelu, ke kterému je určený a jeho samotná životnost je menší než výše uvedené záruční lhůty. Tzn. například papírový spotřební materiál, filtrační segmenty,  hadry, utěrky, textilní návleky mopů, díly úklidového nářadí jejichž životnost je závislá na frekvenci používání jako například držáky mopů,  pedály držáků mopu, klipsny na jazyky mopů apod... U takto definovaného spotřebního materiálu drží prodávající lhůtu 1 měsíc
od převzetí zboží pro odhalení případné výrobní či technologické vady, po kterou může kupující tyto vady reklamovat. U výše vypsaných výrobků v tomto čl. II je obvyklá životnost od 1
do 12 měsíců v závislosti na způsobu a četnosti používání.

III. Záruční podmínky

1) Kontrola a převzetí doručeného zboží - Zboží je před expedicí  kontrolováno a důkladně zabaleno. Tudíž garantujeme, že jsme výrobky odeslali nepoškozené a v prvotřídní kondici. Nicméně ve výjimečných případech může být poškozeno přepravcem. V tomto případě musíte reklamaci uplatňovat  u přepravce. POZOR !!!  Z našich zkušeností víme, že přepravce může poškodit obsah zásilky i bez zjevného poškození vnějšího obalu. Proto překontrolujte obsah zásilky bezprostředně při dodání v přítomnosti řidiče.
V případě, že je zboží poškozeno, je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol (u přepravních služeb přímo s řidičem, u České pošty s řidičem nebo ve lhůtě do 24 hod
od převzetí). Pokud kupující nepřekontroluje zboží bezprostředně při přijetí a v případě poškození nesepíše s přepravcem protokol, nemá žádné potvrzení, že mechanické poškození nespůsobil sám kupující a tudíž přichází o jakoukoli možnost náhrady škody vzniklé mechanickým poškozením. Záruka se totiž nevztahuje na mechanické poškození viz bod 2) tohoto článku.

2) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá

  • používáním k jinému účelu než je výrobek určen
  • mechanickým poškozením zboží
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • zanedbáním péče a pravidelné údržby
  • poškozením přírodními živly

3) Při zásahu neodborné osoby do vnitřní elekroinstalace či mechanismů, které nejsou určeny pro ovládání, výrobku záruka automaticky zaniká. Stejně tak záruka zaniká při poškození či odstranění pečetí a štítků s výrobním číslem. 

4) V případě, že reklamace nebude uznána, prodávající sdělí kupujícímu důvod zamítnutí a nabídne možnost nezáruční opravy. Zároveň kupujícího informuje o ceně této opravy případně  o novém alternativním výrobku. 

5) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, které je znečištěné a nesplňuje základní předpoklady pro hygienické předání zboží. 

IV. Postup reklamace

1) U produktů, kde je předmětem reklamace vada viditelná okem, doporučujeme zboží vyfotit a fotografie zaslat na e-mailovou adresu reklamace@globaltek.cz  v příloze ke zprávě, která bude obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Tento způsob šetří čas i peníze oběma stranám. Ve většině případů stačí našim dodavatelům pro posouzení reklamace právě tyto fotografie a není potřeba zboží fyzicky zasílat. Po vyjádření výrobce případně dovozce produktu Vás bude kontaktovat náš pracovník a e-mailem Vás informuje o dalším postupu. V případě uznání reklamace se domluvíte na výměně, opravě, případně zaslání náhradního dílu. V případě neuznání reklamace Vás bude pracovník rovnou informovat o možnostech a ceně nezáruční opravy. 

2) Pokud se jedná o reklamaci vady, která viditelná není, reklamovaný produkt pošlete v originálním obalu zpět na níže uvedenou adresu, balík označte zřetelně slovem "REKLAMACE"
a do balíku přiložte kopii daňového dokladu, u strojů také kopii záručního listu (pokud u stroje záruční list nebyl, vypište alespoň výrobní číslo stroje) a průvodní dopis. Tento dopis by měl obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Opět po vyjádření výrobce případně dovozce Vás bude kontaktovat náš pracovník a informuje Vás o dalším postupu viz bod 1 tohoto odstavce.

3)Jestliže Vám více vyhovuje zboží dovést osobně, můžete, ale je potřeba se nejdříve telefonicky domluvit na níže uvedeném čísle. Opět k produktu přiložte kopii daňového dokladu spolu
s průvodním dopisem obsahujícím  Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 18.3.2012 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. 

Kontakty na reklamační oddělení

E-mail: reklamace@globaltek.cz 
Tel: 730 150 454

GLOBALTEK GROUP, s.r.o. - SKLAD
Technologická 18
779 00 Olomouc

Průmyslové vysavače COYNCO

Robustní stroje pro ty nejnáročnější úkoly vysávání v průmyslu

Více informací o značce COYNCO

Úklidové stroje CTM

Kvalitní technika od evropského výrobce s 40-ti letou tradicí

Více informací o značce CTM
Než budete pokračovat
Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte .